MITT I VÄSTSVERIGE  
  


KONTAKT


För att komma i kontakt med oss i klubben kan du maila till klubbadressen
abyponnytrav@live.se
eller direkt till nedanstående som är länkade.

Styrelse 2015
Anna Köhlin, ordförande
Eva-Lotta Risedal, kassör
Mia Bergevald, ledamot
Lotta Johansson, ledamot
Onni Partanen, ledamot
Marianne Nilsson, suppleant
Lotta Blomqvist, suppleant
Paula Christensson, suppleant
Övriga poster
Johan Odenman, revisor
Annika Svanström, revisor
Steffen Edvardsen, revisorsuppleant
Camilla Orsimo, revisorsuppleant
Cissi Wikström, valberedning, ord. sammankallande
Erika Köhlin, valberedning, ordinarie
Maria Sjunnesson, valberedning, suppleant